mürekkep web
printing inks web

Ürünlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için Pazarlama-Satış Temsilcilerimiz ile iletişim kurmanızı önermekteyiz.

Compoundlar (Kompaunt)

Nihai ürüne sertlik, termal dayanım, aleve dayanıklılık, geliştirilmiş boyutsal stabilite, baskı özelliği, ısı direnci, sertlik vb. gibi mekanik ve fiziksel özellikleri özellikler kazandırıp, ayrıca maliyet avantajı sağlayan kompauntlardır; Antisplit Filler, Opaklaştırıcı Katkılar.

Additiveler (Katkı Malzemeleri)

Gereksinimlere göre plastik malzemelerin üretim aşamasında ve son kullanımda performansları arttıran ve kullanım amacına göre ürüne özellikler kazandıran proses ve polimerlere uyumlu konsantre ürünlerdir.

Farklı polimer uygulamaları için anti-blok, anti-statik, anti-oksidan, slip, UV (ultraviole), alev geciktirici, hücre yapıcı, optik beyazlatıcı, mekanik dayanım, üretimde polimer koruma, ekstra parlaklık, yüksek transparanlık, prosesi kolaylaştırıcı ve üretim performansını artırıcı özellikler sağlayan ürünlerdir.

Ana Ürün Gruplarımız;

Anti Slip Masterbatch

Yüzey kayganlığını önleyici (anti slip) masterbatch.

Anti Blocking Masterbatch

Yüzey sürtünmesini azaltarak, tutulumu ve yapışmayı önleyen, akışkanlığı sağlayan (anti blocking) masterbatch.

Cleaning Masterbatch

Proses ürün geçişlerinde extrüzyon/enjeksiyon temizliği (cleaning) sağlayan masterbatch.

Conductive Masterbatch

Plastiğe elektrik iletkenliği özelliği kazandıran (conductive) masterbatch.

Anti Corrosive Masterbatch

Metal ürün ambalajları için geliştirilmiş, ürünleri korozyon etkisinden koruyan (anti corrosive) masterbatch.

Dry Masterbatch

Kurutma gerektirmeden kullanılabilen, oksidasyonu ve nemi önleyen (dry) masterbatch.

Flame Reterdant Masterbatch

Plastiğin alev almasını ve yayılmasını geciktiren, ortama zehirli madde yayılmasını önleyen (flame reterdant) masterbatch.

Anti Fog Masterbatch

Isı değişimlerinden kaynaklanan, damlacık oluşumunu önleyen (fog) masterbatch.

Fragrance Masterbatch

Plastiğin hoş koku yaymasını sağlayan, kokulu (fragrance) masterbatch.

Impact Modifier Masterbatch

Nihai üründe darbe dayanımını arttıran, ürüne mukavemet kazandıran (impact modifier) masterbatch.

IR - Infra Red Absorber Masterbatch

Zararlı ışınların geçisini önleyen (IR) masterbatch.

Laser Marking Masterbatch

Lazer markalama yapılacak plastikler için geliştirilmiş, lazer baskı kalitesini arttıran (laser marking) masterbatch.

Matting Masterbatch

Plastiğe (nihai ürüne) matlık kazandıran (matting) masterbatch.

Anti Microbial Masterbatch

Kullanım şartları ve ortamı nedeniyle, plastik üzerinde oluşabilecek mikrobiyolojik unsurların çoğalmasını önlemek üzere kullanılan (anti microbial) masterbatch.

Nucleating Masterbatch

Plastiğin kristalleşmesini sağlayıp optik özelliklerini arttıran (nucleating) masterbatch.

Odour Absorber Masterbatch

Kullanılan plastiğin olumsz kokusunun, nihai ürüne geçişini maskeleyen ve önleyen (odour absorber) masterbatch.

Optical Brightener Masterbatch

Nihai ürünün yüzey beyazlığı ve parlaklığını arttırmak üzere kullanılan (optical brightener) masterbatch.

Anti Oxidant Masterbatch

Plastiğin proses sırasında karşılaştığı etkiler veya üretim sonrasında nihai ürün olarak bulunduğu ortam şartları nedeniyle yapısının bozulmasını önleyen ve geciktiren (anti oxidant) masterbatch.

Oxygen Absober Masterbatch

Oksijene duyarlı ürünlerin raf ömürlerinin arttırılması amacıyla, bu ürünlerin plastik ambalajları için geliştirilmiş, oksijen geçişini engelleyici (oxygen absober) masterbatch.

Phosphorescent Masterbatch

Karanlık ortamda (glow in the dark) ışıma özelliği olan nihai ürünler için geliştirilmiş, ürüne fosfor özelliği sağlayan (phosphorescent) masterbatch.

Process Aids Masterbatch

Prosese çeşitli kolaylaştırıcı katkılar sağlayan (process aids) masterbatch.

Slip Agent Masterbatch

Nihai ürünlerin sürtünme direncini azaltarak, ürüne kaydırıcılık sağlayan, yapışmayı önleyen (slip agent) masterbatch.

Anti Static Masterbatch

Proses aşamasında veya sonrasında, statik elektriklenme nedeniyle oluşan toz tutulması ve yapışmaları önlemek üzere kullanılan (anti static) masterbatch.

Thermochromic Masterbatch

Nihai ürünlerin ısıya bağlı (sıcak veya soğuğa göre) renk değişimlerini önlemek üzere kullanılan (thermochromic) masterbatch.

UV - Ultraviole Light Stabilizer Masterbatch

Güneş ışınları veya aydınlatma sistemlerinin (floresan, yapay gün ışığı vs.), plastiğin renk ve mekanik özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek ve geciktirmek üzere kullanılan (UV) masterbatch.

Anti Warp Masterbatch

Plastik ürünlerde oluşabilecek deformasyonları önlemek ve minimize etmek amacıyla kullanılan (anti warp) masterbatch.

Yukarıda listelenen ana ürün grupları dışında, geniş bir skalada gereksinimlere uygun compount ve additive ürünler geliştirilmekte ve müşterilerimize sunulmaktadır.

Facebook Twitter GooglePlus Youtube
Kullanım Şartları       Gizlilik Sözleşmesi      Telif Hakları     © BMCOLOR (V.072012)


Destekliyoruz:

Üyeliklerimiz: